Vận chuyển và giao nhận

I. Đối với hàng sản xuất

– Giá bán tất cả hàng sản xuất là giá bán tại kho chưa bao gồm phí vận chuyển.

II. Đối với hàng nhập khẩu và phân phối

1. Miễn phí:

– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 10km tính từ vị trí trung tâm kho hàng (Số 25 ngõ 1 đường Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội) đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 5.000.000 VNĐ
– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 15km đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 15.000.000 VNĐ

– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 20km đối với tất cả các đơn hàng có giá trị > 35.000.000 VNĐ

2. Tính phí:

– Tính phí giao hàng đối với tất cả các đơn ngoài mục 1. Phí vận chuyển này sẽ được ghi vào đơn hàng ở mục riêng. Công ty có trách nhiệm thu phí vận chuyển và trả cho dịch vụ vận chuyển.